Som membres d’ACEBA

ACEBA es l’associació que vetlla per la qualitat dels muntatges, així com pel cumpliment de les normes de seguretat dels seus associats.

L’Associació Catalana d’Empreses de Bastides (ACEBA) és una associació sectorial d’empreses que es dediquen al camp de les bastides.
Es va constituir l’octubre del 1995, com a entitat sense afany de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Constitueix l’objecte de l’associació el desenvolupament d’accions destinades a coordinar els interessos comuns de les empreses dedicades al muntatge i instal·lació de bastides, mitjançant les següents activités:

  • Acreditar l’activitat de les empreses instal·ladores de bastides com a subsetor professional
  • Homologar els estàndards tècnics de l’activitat
  • Crear un marc de col·laboració i actuació conjunta de les empreses del subsector
  • Aconseguir el reconeixement i prestigi de l’activitat per part dels Organismes i Institucions i pels sectors usuaris

Poden formar part de l’Associació tres tipus d’agents involucrats en el tema:

  • Les empreses instal·ladores especialitzades en el muntatge de bastides
  • Les empreses fabricants de bastides i elements complementaris
  • Les empreses arrendadores de bastides per a tercers

ACEBA és soci fundador de la Federación Española de Montadores de Andamios (FEMA) que integra el subsector a nivell estatal.

* Definició extreta de la web de l’associació en www.aceba.net

Back To Top