Les Bastides i Muntacàrregues distribuïts per Comercial Basté, estan en constant evolució a causa del nostre afany de superació i constant renovació.

VEURE VÍDEOS

Peces de la bastida

Marc tancat

Marc vianants

Barana amb sòcol

Barana lateral per a marc

Passarel.la metàl.lica

Passarel.la fusta amb trapa i escala

Passarel.la cega de fusta

Escala

Mènsula

Amarratge de ganxo

Base regulable

Peu americà

Brida fixa
Brida giratòria

Biga pont

Travesser mòbil

Brida passador

VÍDEOS

Back To Top