skip to Main Content

El present avís legal (d’ara endavant, l’ “Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet http://www.comercialbaste.com (d’ara endavant, el “Web”) de COMERCIAL BASTÉ, S.L.U., amb domicili social en C/ JOAN MONPEÓ, 130, TERRASSA, 08223, BARCELONA, posa a la disposició dels usuaris del website les següents dades en compliment de la llei LSSICE (sobre serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic)

Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el NIF B-63770416

Foli núm. 0017
Tom 37335
Fulla 307762

 

Amb caràcter general les relacions entre COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de TERRASSA per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb COMERCIAL BASTÉ, S.L.U.

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni àdhuc citant les fonts, excepte consentiment per escrit de COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

 

 

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

 

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les labors d’informació. Al moment de l’acceptació de les presents condicions generals, COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. precisarà de l’Usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

 

L’emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades caràcter personal.

D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporats a un fitxer titularitat de COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. amb C.I.F B63770416 i domicili en C/ JOAN MONPEÓ, 130, TERRASSA, 08223, BARCELONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, d’11 de juny.

 

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. sempre que procedeixi de fonts alienes a COMERCIAL BASTÉ, S.L.U.

 

Les finalitats de COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. són el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les labors d’informació.

 

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

 

COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

 

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça d’Internet a info@comercialbaste.com o bé per correu ordinari dirigit a COMERCIAL BASTÉ, S.L.U., Ref. LOPD, en C/ JOAN MONPEÓ 130, TERRASSA, 08223, BARCELONA. Per exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

 

COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a COMERCIAL BASTÉ, S.L.U.; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Procesaments de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de COMERCIAL BASTÉ, S.L.U. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

 

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de COMERCIAL BASTÉ, S.L.U., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Back To Top